Seniorforsker Arne Strand ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) presenterte i går en undersøkelse fra Faryab-provinsen i Afghanistan der den norske ISAF-styrker er utplassert.

Undersøkelsen viser at det er et dramatisk fall i tilliten både til utenlandske soldater og til FN. 66 prosent av de spurte sier at de ikke har noen tillit til de utenlandske sikkerhetsstyrkene. Dette er mer enn fordobling fra en tilsvarende undersøkelse i 2006.

Tror de er amerikanere

Arne Strand forteller at de som har deltatt i undersøkelsen ikke vet hvor de utenlandske soldatene kommer fra. Og i stor grad forstår de ikke hvorfor soldatene er der.

— Innbyggerne lever i en relativt trygg provins, uten store uroligheter. Dette kan forklare hvorfor det er så liten interesse for soldatene, sier Strand.

— Men samtidig er det en understrekning av at det norske forsvaret har en jobb å gjøre, både å fortelle hvilket land de kommer fra og hva oppdraget er. De norske styrkene er ikke tjent med at lokalbefolkningen tror at soldatene er amerikanske, sier Arne Strand.

Han utelukker ikke at det negative synet på ISAF-styrkene og FN også kan ha sammenheng med andre forhold. Blant annet kritikken som har kommet fra president Karzai etter tap av sivile liv i væpnede aksjoner gjennomført av de internasjonale styrkene.

Signal til Norge

Samtidig viser undersøkelsen økende tillit til afghanske institusjoner, både lokalt og sentralt, og til internasjonale bistandsorganisasjoner.

Strand mener dette har sammenheng med bytte av lokal politisjef og provinsguvernør, og at innbyggerne ser flere og konkrete resultater av bistandsorganisasjonenes arbeid.

  • Men det er vel også et signal til norske myndigheter om hvor den økonomiske bistanden i Afghanistan skal kanaliseres, sier Strand.

Mangler hus og arbeid

Undersøkelsen viser at bistanden til sivilbefolkningen fungerer og at den er vel ansett.

Antall prosjekter som fullføres øker, samtidig øker kunnskapen om bistandsarbeidet, muligens som følge av at hjelpeprogrammene utvides.

Jenter har adgang til all undervisning. Tallet på skoler er det samme, men flere skoler er bygget ut til å ta imot elever, både på ungdomsskole og videregående.

Arne Strand fremhever den økte tilgangen på kvalifiserte lærere, samtidig som man ser en tilsvarende utvikling for leger.

  • Dette er praktiske resultater som bidrar til øket tillit til bistandsarbeidet, sier Strand.

På den annen side avdekker undersøkelsen at det er stor mangel på vann til dyrking, og at det foregår en stor arbeidsmigrasjon, både til Iran og arabiske land i Midtøsten.

Torgeir Haugaard
RUNE SÆVIG (ARKIV)