Kjemikalieskipet M/T «Sichem Pandora» som er registrert på Malta og blir disponert av det børsnoterte norske selskapet Camillo Eitzen, er mistenkt for å ha kollidert med tråleren.

Skipet lå fredag kveld i havn i Dunkerque etter at det var eskortert til land av fransk politi. Det er datterselskapet Tesma Holding i Camillo Eitzen-gruppen som i praksis opererer 9.000 tonn store «Sichem Pandora».

Administrerende direktør Claus Thornberg i Tesma sier til NTB at det var et mannskap på 15 fra Russland og de baltiske land om bord i kjemikalieskipet. Ingen av dem er savnet. Thornberg vet ikke hva som kan ha skjedd, men regner med at en sjøforklaring og videre etterforskning fra franske myndigheters side vil avklare hendelsesforløpet da tråleren sank.

– På vegne av Tesma Holding vil jeg uttrykke min dypeste sympati med de franske fiskerne og deres familier. I alt var det seks mann om bord i «Kleine Familie» og vi frykter at bare en har overlevd forliset.

Thornberg sier at Sichem Pandora var på vei fra Tunis til Nederland da kollisjonen må ha skjedd. Han sier at også andre fartøyer som befant seg i området på samme tid blir etterforsket av fransk politi.

Thornberg forsikrer at Tesma Holding, kommandittselskapet som eier «Sichem Pandora», og mannskapet på kjemikalieskipet vil bidra aktivt til at franske myndigheter får oppklart hva som skjedde da tråleren forliste.