– Det er ikke uvanlig at utbetalingene fortsetter, selv om saken anmeldes. Det har med sikring av bevis å gjøre, sier seksjonssjef Magne Fladby i Rikstrygdeverket til VG

Saken er anmeldt til Oslo politidistrikt via Folketrygdkontoret for utenlandssaker.

I ni andre tilfeller er derimot utbetalingene stoppet på grunn av mistanke om juks, etter at trygdemyndighetene opprettet et eget servicekontor i Alfaz del Pi i fjor.

Og her er det penger å spare for staten.

– I disse sakene vurderer vi å kreve tilbakebetalt om lag tre millioner kroner. I tillegg er de årlige utbetalingene redusert med nesten 1,5 millioner kroner, sier Fladby.

Siden kontoret ble opprettet har det kommet inn 30 tips om mulig trygdemisbruk blant nordmenn i Spania. Fladby tror flere enn det ene tilfellet vil bli politianmeldt.

Men manglende innsynsrett i offentlige myndigheter i Spania gjør det vanskelig å avsløre jukset. Ifølge Trygdeetaten er det uføretrygdede nordmenn som er friske nok til at ta seg en ekstrajobb i Spania som står for brorparten av jukset.

Trygdeetaten utbetaler årlig 600 millioner kroner fordelt på om lag 4.000 trygdemottakere i Spania.