Mistanken kom etter en hurtigtest av en to og et halvt år gammel kvige. Dyret kom fra en gruppe melkekyr som ble testet som en del av det svenske kontrollprogrammet for BSE, også kalt kugalskap. Kvigen ble nødslaktet på grunn av skader i korsryggen.

Prøver sendes nå til Storbritannia for analyse. Svaret på disse prøvene ventes innen to uker. Men fordi dyret er så ungt, tror det svenske jordbruksdirektoratet at sannsynligheten er liten for at det endelige svaret blir positivt.

— Vi kan ikke utelukke dette, men under all sannsynlighet er dette falsk alarm, sier sjefen for det svenske jorbruksdirektoratets dyreavdeling, Leif Denneberg.

— De to første testene kom i gråsonen, og det ble derfor utført en tredje test, som viste seg å være positiv, forklarer Marianne Elvander ved Den svenske statens veterinærmedisinske institutt.

Sveriges jordbruksminister Margareta Winberg har nå bedt det svenske næringsmiddeltilsynet om å ta alt kjøtt fra den aktuelle gården bort fra butikkhyllene.

NTB Dyrehelsetilsynet: -Ingen betydning for Norge

Fjerde danske tilfelle av kugalskap oppdaget