– Vi har en prøve som er mistenkelig. Det kan være en hvilken som helst form for influensa, ikke nødvendigvis fugleinfluensa. Men for være sikre har vi besluttet å sende prøven til Storbritannia for flere undersøkelser, sa Sloboden Cokrevski, sjef for veterinærmyndighetene.

Hellas bekreftet sitt første tilfelle av fugleinfluensa mandag, på øya Chios i Egeerhavet.