Det var etterpå vanskelig å skjønne at de to hadde vært på samme møte, EU-kommisjonens forhandlingsleder Peter Mandelson og Frankrikes utenriksminister Philippe Douste-Blazy. Men det hadde de, i et forsøk på å finne ut av hvor EU står i WTO-forhandlingene i Genève — og ikke minst hvor veien går videre.

Frankrike hevdet på forhånd at EU-kommisjonens forhandlere allerede har gitt for mye på bekostning av franske bønder, mens kommisjonen sto hardt på at de har holdt seg godt innenfor forhandlingsmandatet de har fått fra medlemslandene.

- Ville stoppet opp

— Kommisjonen har fått en overveldende støtte. Vi har renset luften og kan gå samlet videre i forhandlingene, sa handelskommissær Mandelson etter møtet. Han la ikke skjul på gleden over at et fransk forslag var falt på steingrunn: Ønsket om at alle kommisjonens utspill skal klareres og godkjennes av medlemslandene i forkant.

— Det ville fått hele WTO-runden til å stoppe opp, sa Mandelson om forslaget.

Franskmennene hevdet på sin side å ha vunnet en seier, fordi eksperter skal få vurdere de sosiale og økonomiske konsekvensene av forhandlingsutspillene fra kommisjonen.

Men dette skal skje i etterkant, ifølge Mandelson, og på ingen måte legge føringer for kommisjonens valg av taktikk i forhandlingene med USA og de andre store aktørene i WTO-runden.

Vil kutte 70 prosent

Det som er åpenbart, er at den franske strikken allerede er tøyd langt. Og dersom kommisjonens forhandlingsutspill i dagene som kommer skulle vise seg å være i strid med hva Frankrike mener er forhandlingsmandatet, gjorde de det klart hva som må skje: Da må foten settes ned.

— Dersom ikke EU-kommisjonen tar det ansvaret, vil Frankrike gjøre det, sa utenriksminister Philippe Douste-Blazy, som i gårsdagens diskusjoner fikk mer eller mindre støtte fra blant andre Irland, Spania, Portugal og Italia.

EUs forhandlere har så langt tilbudt seg å kutte inntil 70 prosent i landbrukssubsidiene og 60 prosent i tollsatsene. I en skriftlig gjennomgang av EUs forhandlingsposisjoner holdt Frankrike fast ved at EU-kommisjonen i enkelte tilfeller alt har gått for langt.

— Jeg vet ikke hva de sier der ute. Men inne i møtet var det ingen som sa noe slikt, sa en oppgitt Mandelson etter å ha fått referert franskmennenes kritikk.

Nye forhandlinger i dag

Forhandlingene mellom verdens store jordbruksland fortsetter i Genève i dag og i morgen.

Det var i går fortsatt uklart om noen av de nye norske ministrene også vil ta turen til Genève denne uken. Norge er med i G10-gruppen, sammen med andre matimportører som Japan, Sveits og Sør-Korea. G10 har lagt seg på en mer restriktiv linje enn både EU og USA når det gjelder kutt i subsidier og toll.

Målet med forhandlingene er å komme nærmere en enighet om landbrukssektoren før det viktige ministermøtet i Hongkong i desember. Dersom det lykkes, håper tilhengerne av en ny WTO-avtale å ha denne på plass i løpet av 2006.