— Da russerne var i Afghanistan, hadde de 100.000 soldater der. Og de vant ikke, sa Tysklands forsvarsminister Franz Josef Jung under NATOs forsvarsministermøte i Sevilla.

NATO har til sammenlikning snaut 35.000 menn og kvinner i aksjon i fjellandet, og generalene vil nå ha et par tusen til for å slå tilbake den forventede våroffensiven fra Taliban og andre opprørere.

— Vi må ikke hele tiden snakke om flere militære midler. Vi må snakke om gjenoppbygging, sa Jung.

Fransk irritasjon

Særlig amerikanerne og britene har presset hardt på for at NATO-generalene skal få det de har bedt om.

Frankrikes forsvarsminister viste åpen irritasjon over generalenes kravliste.

— Vi må diskutere målene og vite hvorfor vi bør styrke de militære virkemidlene, sa Michèle Alliot-Marie til journalister. Hun mente en eventuell våroffensiv måtte drøftes av politikerne først.

En slik detaljert debatt var det ikke lagt opp til her i Sevilla, og franskmennene skal etterpå ha fått påpakning av NATOs generalsekretær for sine kritiske kommentarer til pressen.

Opp i regjeringen til uken

Som ventet ga ingen NATO-land lovnader om å sende flere styrker.

NATOs øverstkommanderende har sendt brev til en rekke land med nøye spesifiserte ønsker - blant annet til Norge. Regjeringen skal i neste uke gå løs på det vanskelige spørsmålet om Norge skal sende spesialstyrker eller F16-fly til Afghanistan.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sa etter møtet at det var bred enighet rundt bordet om å satse mer på gjenoppbygging og å samordne den sivile innsatsen bedre.

Norge stiller seg samtidig fullt og helt bak NATO-generalenes ønske om flere soldater til våren. Ifølge Strøm-Erichsen var det heller ingen av hennes kolleger som viste åpen misnøye med dette.

Nei til NRF-innsats

USA mener at også NATOs nye «superstyrke» må kunne brukes i Afghanistan. Dette er en styrke på 25.000 soldater, døpt NRF (NATO Response Force), som skal kunne settes inn på kort varsel hvor som helst på kloden. Men styrken kan i dag ikke brukes til permanente, langvarige operasjoner som den i Afghanistan.

Verken Tyskland, Frankrike eller Spania vil være med på en endring av NRF-reglene. Norge er blant dem som er positive til USAs tanker, sammen med blant andre danskene. Norge har dette halvåret satt av Telemark Bataljon til NRF, pluss to fly.

— Det vil kunne være riktig å bruke NRF i Afghanistan i en krisesituasjon, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Hun begrunner dette med at det er kostbart og krevende å delta i operasjoner som den i Afghanistan, samtidig som Norge skal sette av topp trente soldater og utstyr til en NRF-styrke som står i beredskap.

Men diplomatiske kilder tror uansett ikke NRF-innsats i Afghanistan blir aktuelt med det første, selv om spørsmålet skal drøftes frem mot sommeren. Endring i reglene krever enstemmighet i alliansen, og dette synes umulig å oppnå nå.