Lokket av lave priser risikerer danske familier å kjøpe både syke og døende valper, skriver den danske avisen BT mandag.

Hvert år importeres det ifølge det danske hunderegisteret 1.200 rasehunder fra Polen til det danske markedet. Men det virkelige antallet langt høyere, fordi mange av hundene aldri blir registrert, skriver avisa.

— Det minner nesten om slavehandel. Det er fryktelig å se, sier Geoffrey Hauser, sjef på et dansk dyresykehus, etter å ha sett hemmelige videoopptak fra polske «valpefabrikker.»

Hauser råder danske familier som har lyst på hund til ikke å kjøpe de østeuropeiske hundene.