Progress M-43 ble frakoblet Mir forrige onsdag, fordi russerne trengte slusen til forsyningsskipet Progress M1-5. Det siste skipet forsyner nå romstasjonen med drivstoff før nedstyrtningen tidlig i mars.

Russiske myndigheter sier at motorene på M-43 ble slått av mandag, og at fartøyet falt mot jorden og brant opp. Vrakgods skal ha truffet Stillehavet 46 minutter senere, i følge BBC News.

Nedstyrtningen ble brukt som en øvelse før Mirs planlagte endelikt 6. mars.

Etter Mir vil russiske myndigheter bruke en del av sine romfartsressurser på deltakelse i Den Internasjonale Romstasjonen (ISS). Moskva håper samarbeidet både gir vitenskaplige fordeler og åpner markeder for russiske innovasjoner.(Origo)