Brannen brøt ut etter at de to lastebilene kolliderte rundt 2 kilometer fra tunnelens sørside.

Gotthard-tunnelen er en 17 kilometer lang gjennomfartsåre gjennom Alpene. Flere personer skal være skadd, men både antall og graden av skade er svært usikkert.

Medisinsk personell og brannmenn brukte lang tid på å nå fram til ulykkesstedet på grunn av tykk røyk. Deler av tunneltaket skal ha falt sammen.

(NTB)

MINST TI OMKOM: Lastebilene var overtent kort tid etter kollisjonen. Forebyggende tiltak hindret en større katastrofe, sier lokale myndigheter.
Foto: AP/Scanpix