Tilfellet er det første som er registrert i USA, men foreløpig er det uklart om det dreier seg om et enkelttilfelle eller om flere kyr er smittet.

På en pressekonferanse bekreftet USAs landbruksminister Ann Veneman tilfellet av kugalskap, og hun opplyste at en prøve fra den antatt smittede kua var sendt til Storbritannia for analyse.

Forekomst av kugalskap fikk katastrofale følger for europeisk kvegindustri på 1990-tallet, og den amerikanske kvegindustrien har lenge fryktet et utbrudd av sykdommen i Nord-Amerika.

Et slikt utbrudd kan komme til å koste flere milliarder dollar, blant annet i tapte eksportinntekter.

I Canada ble det første tilfellet av kugalskap bekreftet 20. mai i år.

Storfesyken kugalskap, også kjent som BSE, kan utløse den dødelige Creutzfeldt-Jakobs sykdom hos mennesker.

Sykdommen blir ansett som en mulig årsak til omkring 130 dødsfall i Europa på 1990-tallet, og Storbritannia var det landet som ble hardest rammet.