Tallet på omkomne kan komme til å stige ettersom det foreløpig er usikkert hvor mange som befant seg i gruven da eksplosjonen skjedde mandag kveld. Gruvens eier og arbeidsledere har stukket av, skriver nyhetsbyrået Xinhua.

57 gruvearbeidere er fortsatt savnet etter at en gruve ble oversvømt i Shanxi-provinsen forrige uke.