Jordras og flom raserte hele landsbyen Sirsha i distriktet Dadeldhura natt til onsdag.

Jordrasene er utløst av flere dager med store nedbørsmengder.