Om lag 60 personer befant seg i garasjen der festen fant sted da en ovn skal ha fått en halvtom bensinkanne til å eksplodere.

Bygningen ble satt i full fyr, men brannmannskaper klarte etter hvert å slukke brannen i den sørtyske småbyen Herzogenaurachand.