Trikken som utløste ulykken, var tom for passasjerer og kjørte gjennom en sperring da føreren skulle rangere den over i et annet spor. Den falt ned fra en ti meter høy bru og traff en bil med to personer, som begge kom til skade.

En annen, fullsatt trikk måtte bremse hardt ned, og mange av passasjerene i denne trikken ble skadd. Årsaken til at den første trikken kjørte gjennom sperringen var trolig at bremsene sviktet, het det i fjernsynsmeldingen.

NTB-DPA