Den største geriljagruppen, FARC, skal stå bak angrepet. Det opplyser lokale myndigheter og hæren i det søramerikanske landet, men det foreligger ingen uavhengige, bekreftede opplysninger fra stedet der massakren skal ha funnet sted.

FARC skal ha drept sivile den mente samarbeidet med halvmilitære soldater. Forrige uke døde minst 30 bønder etter at halvmilitære grupper angrep en landsby sør i landet.

FARC deltar i vanskelige fredsforhandlinger med regjeringen i Colombia, og kontrollerer som et ledd i fredsprosessen en sone på størrelse med Sveits. Norge og FNs spesialutsending Jan Egeland er involvert i fredsforhandlingene som tilrettelegger.

NTB-AFP