De væpnede mennene hentet ut de av passasjerene som var medlemmer av den religiøse minoriteten Yezidi, og skjøt dem så i veikanten, ifølge irakisk politi.

— Arbeiderne var på vei hjem fra en tekstilfabrikk i Mosul til Bashika, øst for byen. Flere væpnede menn stanset bussen, valgte ut Yezidi-medlemmene i den og drepte dem foran alle sammen, sier polititalsmann Mohammed El-Waqa’a.