Sykdommen har spredt seg blant folk som har måttet flykte fra boligene sine på grunn av kraftig regnvær.

De siste dagene har sykdommen blusset kraftig opp blant de om lag 250.000 menneskene som er blitt hjemløse på grunn av regnvær og flom.

Politiske ledere i delstaten Bahr al-Ghazal ber om rask internasjonal hjelp til de mange som nå verken har mat eller tak over hodet.

Kolera smitter gjennom skittent vann. Sykdommen fører til oppkast og diaré og kan raskt føre til uttørking og død hvis pasienten ikke får behandling.

I 2006 døde om lag 700 mennesker under et kolerautbrudd i Sør-Sudan. 25.000 personer ble smittet.