Uværet har ført til flom og jordskred en rekke steder sentralt og sør på øya. Hus og bruer ble vasket vekk, og jordbruksland oversvømmet.

De fleste omkomne druknet i flomvann eller ble tatt av leirras.

Kalmaegi, et koreansk ord som betyr måke, er den første tyfonen som har rammet Taiwan i år. Den er nå nedgradert til en tropisk storm, og er på vei mot det kinesiske fastlandet.

I Kina har myndighetene evakuert flere hundre tusen mennesker i kystområdene der stormen ventes å slå inn, opplyser statlige kinesiske medier.

VASKET VEKK: Her er restene av en bro som ble vasket vekk av vannmassene.
Scanpix