En kriseplan for slike situasjoner er satt ut i livet og smittede mennesker isolert, ble det opplyst fredag. Alle leger i regionen har fått beskjed om å være ekstra årvåkne og straks rapportere om alle pasienter de mistenker for å være ebolasmittet.

Ebolasmitte fører til høy feber, sløvhet, muskelsmerte og hodepine, ofte fulgt av oppkast og diaré. Mellom 50 og 90 prosent av alle tilfelle ender med døden, og det fins ingen effektiv behandling eller vaksine mot sykdommen.