Ulykken skjedde på en motorvei om lag 200 kilometer nordøst for Lisboa. Både bussen og personbilen braste gjennom autovernet og falt 20 meter ned i en kløft.

Minst tretten mennesker omkom og 25 mennesker ble skadet, ifølge redningsmannskapene. De fleste busspassasjerene var eldre mennesker.

Portugal har en av de høyeste frekvensene av trafikkulykker i Vest-Europa.