Det er Silje Noack Fekjær som har forsket på annengenerasjons innvandrere og høyere utdanning. I siste nummer av Tidsskrift for Samfunnsforskning presenterer hun resultatene, som er basert på data fra til sammen 125.000 annengenerasjons innvandrere. Ulikhetene mellom etniske grupper er store.

Nordmenn med indisk og kinesisk bakgrunn har størst sannsynlighet for å ta høyere utdanning på bachelornivå. Mønsteret er det samme for videregående utdanning samt utdanning på masternivå, skriver Aftenposten.no.

— Noen grupper har lav sannsynlighet for å fullføre utdanning. Det gjelder for eksempel personer med bakgrunn fra Marokko og Tyrkia. Andre grupper har høyere sannsynlighet for å ta utdanning enn majoriteten. Det gjelder for eksempel personer med bakgrunn fra Vietnam og Kina, sier Fekjær.

Utdanningsforskjellene mellom etniske nordmenn og etniske minoriteter er derimot lite relevante, mener hun.

— Historien er mer nyansert enn det som vanligvis kommer frem. Faktisk viser undersøkelsen at mange minoriteter har et klart forsprang på nordmenn når det gjelder å ta høy utdanning. Spesielt gjelder det lang utdanning på masternivå, sier forskeren.