Ni pårørende kom til Lerwick på Shetland i løpet av fredagen, og lørdag var det ventet omkring 15 til. I den siste gruppen er det også med familie til de overlevende fra fartøyet.

Familiene til de åtte som er funnet omkommet eller som er savnet, vet fortsatt ikke hvem det er som er funnet døde.

– Det er en stor uro over dette og det er en påkjenning. Det er også noe vi arbeider aktivt med å kunne få identifisert de som er funnet. Det håper vi kan skje i løpet av kort tid, sier Erhard Hermansen, representant for rederiet Bourbon Offshore.

Han vil ikke si at det er rettet kritikk mot politiet, verken på Shetland eller i Norge for at dette ennå ikke er skjedd.

– Jeg forstår ikke helt hvorfor det er sånn, men det er situasjonen i hvert fall. Hva som er grunnen kan vi ikke kommentere, sier han.

Kamerater

Fredag kveld traff de sju som overlevde forliset utenfor nordkysten av Shetland torsdag de første pårørende som kom over fra Norge.

Sjømannspresten Thorbjørn Holt forteller at sjømennene har gjort sitt ytterste for å berge sine kameratene.

– Jeg er veldig imponert over det de har utvist av menneskelige egenskaper og godt sjømannskap, sier presten.

Beskjeden om at kystvakten har avsluttet det aktive søket ble tungt mottatt. Og de pårørende var opptatt av å finne ut hvor om bord på fartøyet de som trolig er omkommet befant seg da båten kantret.

– Det ble et sterkt møte med sterke følelser med intense og sterke samtaler. For begge grupper ble dette et viktig møte for å gi uttrykk overfor hverandre om dem som ikke er her nå, og for å fortelle hva en føler, tenker og har opplevd. De skal sikkert treffe hverandre i dag også, sier Holt.

Vanskelig tid

Resten av ledelsen i Bourbon Offshore i Norge og ledelsen fra Frankrike var også på vei til Shetland fredag.

De overlevende ga fredag sine forklaringer til politiet på Shetland. Nå skal de forklare seg internt for rederiet. Detaljene rundt den kommende sjøforklaringen er også i ferd med å komme på plass.

Rammen for den planlagte minnemarkeringen søndag er ikke klar, men rederiet forsøker å tilrettelegge så flest mulig av både pårørende og overlevende kan være til stede.

– Vårt oppmerksomhet er fortsatt mot familiene og dem som savner sine kjære. Det er en forferdelig vanskelig og vond tid for dem og vi gjør det vi kan for å ta vare på familiene på en best mulig måte. Gi dem den støtte og assistanse vi kan gi, sier Hermansen fra rederiet.