Den uavhengige, amerikanskbaserte organisasjonen Freedom House presenterte tirsdag sin årsrapport om frihet i verden i 2008, og det er et dystert bilde som avtegner seg.

Den årlige indeksen over verdens 193 land og 16 andre omstridte områder, viser ifølge rapporten at den politiske friheten minsket i året som gikk.

Forverringene er ikke drastiske, men mange, og de påvirker de fleste regioner i verden. Verst er det i Afrika sør for Sahara og i de tidligere sovjetstatene. Et lite lyspunkt er at flere land i Sør-Asia viser bedring.

– Fremgangen for frihet i Sør-Asia er et lite lyspunkt i et år som ellers var preget av tilbakeskritt og stagnasjon, sier Arch Puddington, forskningsdirektør i Freedom House.

Russland-kritikk

Organisasjonen utarbeider listen ved å bestemme hvordan det står til med sivile og politiske rettigheter i et land, på en skala der 1 er best og 7 er verst. Russland får nå karakteren 5 på sivile rettigheter og 6 på politiske rettigheter. Dermed får landet statusen "ikke fritt". Statusen har vært noenlunde stabil de siste årene, etter en gradvis nedgang under Boris Jeltsins siste og Vladimir Putins første år ved makten.

Det rettes spesiell kritikk mot Russland for valg som «verken er frie eller rettferdige». Etter en presidentvalgkamp som var preget av trusler mot og forstumming av opposisjonen, i tillegg til en nærmest dynastisk videreføring av presidentvervet, valgte Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) å trekke sine valgobservatører ut i protest. I året som har gått har også president Dmitrij Medvedev forlenget presidentperiodens varighet, og Vladimir Putins beslutning om å fortsette i politikken som statsminister viser ifølge Freedom House at det politiske systemet blir stadig mer autoritært.

Helt nederst på listen over frie land ligger Nord-Korea, med 7 på begge kriterier.

Hellas får kritikk for de voldsomme opptøyene som rystet landet, og for regjeringen som ikke klarte å håndtere dem. Statusen er likevel forholdsvis bra, med karakteren 2 på sivile rettigheter og 1 på politiske rettigheter.

Norge i teten

Norge får, i likhet med listetopp Finland, karakteren 1 på begge kriteriene. Korrupsjonsnivået her hjemme er lavt, men enkelte bestikkelsessaker i oljesektoren trekker noe ned. Det gjør også statens tette forhold til kirken, som ifølge Freedom House bryter med flere internasjonale konvensjoner.

Norge får skryt for rekordhøy kvinneandel i regjeringen.

– Totalitært

Kina ligger også langt nede på listen, med karakteren 6 på sivile rettigheter og 7 på politiske rettigheter. Istedenfor å benytte anledningen til å forbedre demokratiet og menneskerettighetene i forbindelse med OL i Beijing, gikk Kina motsatt vei og var vert for en «selvsikker, totalitær forestilling», ifølge Freedom House.

Likevel, til tross for at situasjonen blir verre mange steder, er verdens frie land fortsatt i flertall. 89 av landene, med 46 prosent av verdens befolkning får statusen frie land, mens 42 land med 34 prosent av vedens befolkning regnes som ikke frie. Resten havner i kategorien delvis fri.

JASON LEE, Reuters
Scanpix/Reuters