— Det ble funnet anthrax i en av fem sekker, sa direktøren for departementets mikrobiologiske laboratorium Kazimiera Rutienne. –Vi er 100 prosent sikre på at det er anthrax.

Det er første gang det er oppdaget miltbrannsporer i Europa etter terrorangrepene.

Nyheten har fått alarmklokkene til å ringe i det amerikanske utenriksdepartementet, der hundrevis av ansatte ga uttrykk for bekymring på et massemøte torsdag om de mulige farene for den dødelige smitten.

Etter møtet ble det opplyst at jakten på miltbrannsporer vil bli trappet opp i utenriksdepartementets bygninger.

Alle som kom i kontakt med postsekken i Litauen er blitt gitt antibiotika. Miltbrannsporene er blitt holdt i live i tilfelle amerikanske eksperter vil undersøke dem nærmere.

Det er andre gang den dødelige bakterien er oppdaget i en amerikansk ambassade. 29. oktober ble det gjort et lignende funn i en av seks postsekker som var sendt til ambassaden i Lima.

Onsdag døde en kvinne av miltbrann i USA, og dermed er fire personer døde siden smitten først ble oppdaget. 15 personer er blitt smittet.

61 år gamle Kathy Nguyen arbeidet ved et sykehus på Manhattan og døde bare to døgn etter at hun selv ble innlagt.

Nguyens tilfelle skapte ny hodebry for etterforskerne, fordi hun ikke hadde hatt noen forbindelse med regjeringskontorer, postkontorer eller medier, der miltbrannbakterien har dukket opp tidligere.

NTB