Påtalemyndigheten i Marko Milosevics hjemby Pozarevac har valgt å henlegge saken etter at et nøkkelvitne endret sin forklaring, melder avisen Danas.

Vitnet hadde tidligere anklaget Marko for å ha torturert ham, men sier nå at han ikke lenger husker å ha blitt torturert. Vitnets familie sier imidlertid i en uttalelse at forklaringen ble endret på grunn av gjentatte trusler mot familien.

Det er ventet at Serbia i løpet av de neste dagene vil trekke tilbake den internasjonale arrestordren mot Marko Milosevic, som antas å skjule seg ett eller annet sted i Russland. Marko flyktet fra Serbia like etter at faren ble tvunget fra makten i oktober 2000.

Tidligere i år ble den internasjonale arrestordre mot Slobodan Milosevics kone Mirjana Markovic frafalt på tilsvarende måte. Markovic bor i dag i utkanten av Moskva, i samme leiegård som hans bror, Jugoslavias tidligere Russland-ambassadør Borislav Milosevic.

Slobodan Milosevic står tiltalt for FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia ICTY i Haag. Milosevic er tiltalt for krigsforbrytelser i Kosovo og Kroatia og folkemord i Bosnia, og det er ventet at han blir dømt til ubetinget fengsel.