Milosevic skjerpet ordbruken et hakk i forhold til tidligere, og hevdet at domstolen er ledd i en «lynsje-prosess». Han mente at han er forhåndsdømt, og anklaget aktoratet for å ha ført en kampanje mot ham i massemediene.

Samtidig gjentok han innvendinger som retten tidligere har avvist. Det kan være et signal om at han akter å sette dommeren på prøve og sabotere rettsforhandlingene på alle mulige måter. Hans juridiske rådgivere har sagt at han godt kunne tenke seg at rettssaken varer lengst mulig.

Milosevic gjentok at han ikke anser FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia for å være lovlig opprettet og at den etter hans mening ikke har kompetanse til å dømme.

Han fikk ordet først da det var igjen en halv time av dagens rettsmøte, men ville ikke begynne på sitt tilsvar til aktors innledningsforedrag hvis han måtte bli avbrutt etter kort tid.