Domstolen opplyste torsdag at Milosevic står i fare for å bli alvorlig syk. En generell legesjekk viser at han har problemer med hjertet, og dommerne i Haag mener eks-diktatoren trenger hvile. Legerapporten anbefalte at Milosevics arbeidsmengde reduseres og at han blir kontinuerlig overvåket av en hjertespesialist. Domstolen har gitt ordre om nye undersøkelser, og på grunnlag av resultatet vil domstolen vurdere "alle muligheter" for rettssakens videre gang, ifølge dommer Richard May.

— Farse

En annen av de tre dommerne ved domstolen, Patrick Robinson, foreslo at Milosevic skaffer seg en advokat til hjelp.

— Din helse er av avgjørende betydning for domstolen, sa han.

Men Milosevic avviste å ta imot hjelp.

— Dette er en fullstendig farse. Jeg har ingen intensjoner om å utpeke en advokat til en ikke-eksisterende domstol, sa han.

Hans kone Mira Markovic har beskyldt domstolen for med vitende vilje å utmatte Milosevic. Eks-presidentens arbeidsmengde som eneste forsvarer er formidabel. Til sammenligning har anklagerne 545 medarbeidere. Milosevic bruker ifølge enkelte meldinger kveldene og nettene i fengselscella til å lese gjennom store dokumentmengder, gjennomgå bevismateriale og vitneforklaringer og forbereder seg til neste dags rettsmøte.

Utsatt

Rettssaken mot ham har blitt utsatt flere ganger tidligere fordi han har vært syk, sist gang i midten av juli fordi domstolen mente han trengte behandling for høyt blodtrykk. Domstolen har satt strenge tidsfrister, både for anklagerne og Milosevic til å legge fram sine saker.

Anklagerne må fullføre sin sak, som omfatter 66 tiltalepunkter om folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med krigene i Bosnia, Kroatia og Kosovo på 1990-tallet.

(NTB)