Milosevic satt tilsynelatende uberørt mens tiltalen ble lest opp, men virket utålmodig og til dels misfornøyd med å måtte sitte som passiv tilhører til den omfattende tiltalen.

Milosevic nektet å svare på om han anser seg skyldig eller ikke skyldig. Retten anførte derfor på tiltaltes vegne at han anser seg ikke skyldig.

— Absurd

— Jeg vil gjerne ha sagt at det vi nettopp har hørt, denne tragiske teksten, er en enestående absurditet. Jeg burde ha fått æren for fred i Bosnia, ikke krig, sa Milosevic på spørsmål om han anså seg skyldig etter tiltalen.

Tiltalen som ble forkynt ved FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia tirsdag, var den tredje mot Milosevic. Tidligere er han blitt tiltalt for forbrytelser i Kosovo og i Kroatia. Heller ikke tidligere har han villet svare på skyldspørsmålet.

Det er første gang et tidligere statsoverhode er stilt for retten for folkemord.

Milosevic ble utlevert til FN-domstolen i Haag i juni i år. Eks-presidenten har hittil nektet å anerkjenne domstolen, og har ikke villet få oppnevnt noen forsvarer.

Kan bli utsatt

Av de 29 punktene i Bosnia-tiltalen er massakrene ved Srebrenica den verste enkelthendelsen som beskrives. Milosevic anklages for systematisk fordrivelse og ødeleggelse av den muslimske og kroatiske befolkningen i Bosnia, som etter domstolens mening kvalifiserer til betegnelsen folkemord.

De serbiske grusomhetene i Bosnia ý fra granatnedslag i brødkøer i Sarajevo til konsentrasjonsleirfanger ý sjokkerte utenverdenen, gjorde at FN innførte straffetiltak og endte med NATO-bombing av de serbiske styrkene.

Tirsdagens seanse var Milosevics fjerde opptreden i rettssalen i Haag. Hver gang har han begynt på lengere utlegninger om sitt syn på konfliktene i det tidligere Jugoslavia, men er etter kort tid blitt avbrutt av rettens administrator.

Retten besluttet tirsdag at tiltalene mot Milosevic skal behandles i to separate rettssaker. Tiltalen som gjelder Kosovo vil bli behandlet i en rettssak som begynner 12. februar, mens tiltalene for Bosnia og Kroatia vil bli behandlet sammen. Det er ikke satt noen dato for den andre rettssaken.

(NTB)