STEIN VIKSVEEN Haag.

Det overraskende utspillet er et forsøk på å rette opp det tynnslitte forholdet mellom domstolen og den nye jugoslaviske lederen Vojislav Kostunica.

FNs krigsforbryterdomstol insisterer ikke lenger på at en sannsynlig rettssak mot den tidligere jugoslaviske presidenten Slobodan Milosevic for enhver pris må holdes ved domstolens sete i Haag.

For langt borte – Jeg er tilhenger av at slike rettssaker blir holdt i det tidligere Jugoslavia, sier Graham Blewitt, nestkommanderende for aktoratet ved domstolen. På en konferanse i London sa Blewitt at det rettsapparatet som skal dømme Milosevic er for langt borte, når det befinner seg i den nederlandske hovedstaden.

Den australske anklageren mente at det ikke var mulig å gjennomføre hele rettssaken mot Milosevic i Beograd, fordi det var viktige vitner som verken kunne eller ville reise til den serbiske hovedstaden, men Blewitt så for seg at deler av det rettslige oppgjøret vil kunne gjennomføres der.

Han mente også at det var helt riktig at de jugoslaviske myndighetene i første omgang tar ut tiltale og gjennomfører en rettssak mot eks-presidenten for økonomiske misligheter, underslag og valgfusk. Blewitt mener imidlertid at FN-domstolen først må få utlevert Slobodan Milosevic til Haag, og at han deretter blir sendt tilbake til Beograd for å stå til ansvar for sine handlinger der.

Tiltale snart klar FN–domstolen arbeider på spreng med å gjøre tiltalen mot den tidligere presidenten klar. Den vil omfatte forbrytelser mot menneskeheten, brudd på krigens lover og krigsforbrytelser. Tiltalen er så vidt kjent klar for Kosovos vedkommende, men vil bli utvidet til å omfatte Bosnia og Kroatia.

Når FN-domstolen nå antyder at Milosevic kan bli dømt i Beograd er det uten tvil et forsøk på å bedre det anstrengte forholdet til den nye politiske ledelsen i Serbia og den jugoslaviske føderasjonen.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende