— Det vil være et rutineavhør. Etter høringen vil jeg ha et personlig møte med ham og sette opp en tidsplan med ham, sa domstolens sjefanklager Carla del Ponte i dag.Milosevic viste ingen tegn til helseproblemer da han gjennomgikk sin første legesjekk etter at han kom til Haag natt til fredag. Både helsen hans og atferden vil bli vurdert de neste par dagene for å sikre at han «ikke blir plassert i truende omgivelser», ifølge domstolens talsmann Jim Landale.Domstolen vil ikke plassere ham sammen med andre mistenkte krigsforbrytere, der det kan oppstå vanskeligheter.Det er tidligere blitt sagt at Milosevic led av høyt blodtrykk og depresjoner etter at han ble arrestert i Beograd 1. april i år, og den første tiden i fangenskap skal han ha brukt beroligende medisiner.

Strid i Beograd Det er Serbia som har ført an i kampen mot Milosevic, og Serbias statsminister Zoran Djindjic avviste fredag all kritikk mot utleveringen. Beslutningen vil tjene Jugoslavia, sa han.- Enhver annen utvei enn samarbeid med krigsforbryterdomstolen i Haag ville ha ført landet ut i en ulykke, sa Djindjic til den uavhengige radiostasjonen B-92. Han forsvarte beslutningen om å se bort fra forfatningsdomstolens kjennelse torsdag, der utleveringen av Milosevic ble erklært ulovlig. Demokratiallansen DOS, som har regjeringsmakten i Serbia, gikk med klart flertall inn for utlevering, og bare en representant for Kostunicas parti stemte mot.

Økonomisk hjelp USA lovet fredag å bidra med 1,6 milliarder kroner til det internasjonale programmet som skal få Jugoslavia på fote igjen.På den internasjonale giverkonferansen i Brussel strømmet bidragene inn bare noen timer etter at tidligere president Slobodan Milosevic ble utlevert til krigsforbryterdomstolen i Haag. USA har satt som forutsetning at jugoslaviske myndigheter samarbeider med FN-domstolen for at de skal få økonomisk støtte.EU gir over 4,1 milliarder kroner, mens Verdensbanken sa den vil bruke 1,3 milliarder kroner i løpet av 2001, i tillegg til nesten 5 milliarder kroner i lån de neste tre årene. Det er ventet at giverkonferansen vil føre til 11 milliarder kroner i umiddelbare bidrag til Jugoslavia.Jugoslavia står overfor store politiske utfordringer, ettersom de føderale jugoslaviske myndigheter mener utleveringen av Milosevic er ulovlig. President Vojislav Kostunica fordømmer den raske beslutningen om utlevering torsdag, og det samme gjør den føderale statsministeren, montenegrineren Zoran Zizic.