ICTY trekker denne konklusjonen etter at nederlandske myndigheters uavhengige gransking av dødsfallet er avsluttet.

Granskingen «bekrefter at han døde av naturlige årsaker og utelukker enhver antydning om noe kriminelt,» skriver ICTY i en uttalelse om saken onsdag.

Undersøkelsene er utført av statsadvokatembetet i Haag og deres rettsmedisinere. Rapporten derfra avslutter formelt den uavhengige granskingen som ICTYs president dommer Fausto Pocar, beordret 11. mars, dagen da Milosevic ble funnet død i cellen i ICTYs varetektsfengsel.

Fra forskjellig hold, blant annet Milosevics familie og tilhengere i Serbia, er det satt fram påstander om at domstolen tok livet av Milosevic.

En intern undersøkelse som også ble iverksatt 11. mars, ventes også å bli avsluttet snart. Den interne granskingen dreier seg om hva slags medisinsk behandling og medisinering Milosevic fikk for sin hjertelidelse og sitt høye blodtrykk.