Markovic er den første av Slobodan Milosevics nære allierte som blir dømt etter at demokratiske krefter kom til makta høsten 2000. Han må sone ett år i fengsel for å ha avslørt statlige hemmeligheter. Da han ble arrestert i februar, skjedde det på bakgrunn av en mistanke om at han regisserte et drapsforsøk på opposisjonspolitikeren Vuk Draskovic i 1999. Det er ennå uklart om Markovic også vil bli tiltalt for dette.