MAGNAR TAULE

Idrettsrådets leder, Roar Andersen, ser ikke bort ifra at innsamlingen kan nå opp i en million kroner. Og det er i første rekke lørdag det vil skje, både lokalt og nasjonalt. Da vil det være fakkeltog både fra Laksevåg, Nymark og Festplassen, som alle ender opp i Arenum i Solheimsviken. Der vil det hele lørdagen ligge solidaritetsprotokoller der folk kan skrive seg på, og på den måten gi sin hjelp og sitt bidrag til de nødrammede.

Solidaritetsprotokoll

— Bare ved å sette sine navn i disse protokollene, har folk allerede gitt sin bistand, sier Andersen og forklarer:

— Salgs- og reklameforeningen og Bergen Næringsråd har nemlig sendt ut en oppfordring til alle sine bedrifter om at de forplikter seg til å gi et visst kronebeløp for hvert navn. Så hvis det kommer 10.000 bergensere og skriver seg på, har vi fort en halv million kroner. I tillegg skal vi også ha protokoller i forbindelse med Tertnes sin mesterligakamp i Haukelandshallen, og på toppen kommer alle de arrangementene som klubbene setter i gang på egen hånd. Så det skulle ikke forundre meg om vi skulle klare å komme opp i en million kroner fra Bergens-idretten når det telles opp lørdag.

Tre store fakkeltog

Det er Idrettsrådet som i samarbeid med Hordaland Idrettskrets står bak den store aksjonen lørdag - som vil gå parallelt med idrettsgallaen på Hamar - der Norges Idrettsforbund og NRK samarbeider om en stor, sentral innsamlingsaksjon.

— I Bergen har vi organisert oss slik at lagene fra Årstad, Ytrebygda og Fana går sammen fra Nymarksbanen, mens lag fra Arna, Åsane og sentrum møter på Festplassen. Samtidig starter et tredje tog med lagene fra Fylinngsdalen, Laksevåg og Bergen Vest - fra tønnebålet på Laksevåg. Så går vi fra de tre stedene og til Arenum. Der møtes vi, og så vil folk i solidaritet og medfølelse med dem som er rammet, både her hjemme og ute i verden, skrive seg i solidaritetsprotokoller, sier Andersen.

Og så har vi altså utfordret næringslivet i Bergen til å gi et kronebeløp for hver som skriver seg inn, sier han.

De tre togene går samtidig med mesterligakampen i Haukelandshallen.

— Derfor har vi sørget for at de som vil se kampen, og likevel delta på aksjonen, kan kombinere dette med å se en god håndballkamp, sier Roar Andersen.