Målingene viser klart ja-flertall i alle ti kandidatland.

MALTA: Folkeavstemning 8. mars. Ca. 50 prosent sier ja til medlemskap, rundt 25 prosent sier nei, mens 25 prosent har ikke bestemt seg. Avstemningen er rådgivende for nasjonalforsamlingen.

Les mer om avstemningen i Malta

SLOVENIA: 23. mars. Ca. 65 prosent ja, 15 prosent nei. Trolig bindende avstemning.

UNGARN: 12. april. Ca. 60 prosent ja, 15 prosent nei. Bindende folkeavstemning.

LITAUEN: 10. — 11. mai. Ca. 65 prosent ja, 15 prosent nei. Bindende avstemning.

SLOVAKIA: 16.- 17. mai. Ca. 70 prosent ja, 15 prosent nei. Bindende avstemning ved mer enn 50 prosent valgdeltakelse.

POLEN: 8. juni. Ca. 70 prosent ja, 20 prosent nei. Mer enn 50 prosent må stemme for at resultatet skal være gyldig, ellers må medlemskap ha mer enn to tredjedels flertall i begge kamre i nasjonalforsamlingen.

TSJEKKIA: 15. - 16. juni. Ca. 60 prosent sier ja, 25 prosent nei. Bindende folkeavstemning.

ESTLAND: 14. september. Ca. 55 prosent ja, 35 prosent nei. Ikke bindende avstemning.

LATVIA: 20. september. Ca. 45 prosent sier ja, 35 prosent nei. Bindende avstemning ved mer enn 50 prosent deltakelse.

KYPROS: Ingen folkeavstemning. Uten enighet om FNs gjenforeningsplan, vil den greskkypriotiske nasjonalforsamlingen trolig ratifisere EU-medlemskap i april. I så fall blir den tyrkisk-kypriotiske delen av øya stående utenfor EU. Målinger viser at 75 prosent av greskkypriotene støtter medlemskap.

(NTB)