Myndighetene frykter en rask forverring av situasjonen, på grunn av monsunregnet som akkurat har satt inn.I løpet av de siste 10 dagene har 34 mennesker omkommet i flom i Orissa. Rundt 4000 hus er borte og 14.000 hjem er ødelagt. Ifølge myndighetene er 7200 tettsteder og flere byer uten veiforbindelse, og mange jernbanestasjoner er oversvømt.Flommen rammet den fattige delstaten like etter at en syklon hadde herjet i flere områder.

MAKTESLØSE: Landsbybeboere ser vannmassene oversvømme jordbruksland i delstaten Orissa i India.