Det totale antall døde var torsdag morgen 81.250 ifølge en liste fra nyhetsbyrået AFP, og det var ventet at tallet ville fortsette å vokse. Ifølge Utenriksdepartementet i Oslo sto tallet på norske dødsofre fortsatt på 20, men de fleste regner med at dette tallet vil stige dramatisk.

— Hele landsbyer er forsvunnet fra jordens overflate. Det som det nå haster mest med, er å skaffe de overlevende rent vann, men vi må sørge for at det straks legges planer for gjenoppbygging, sa Rod Volway fra hjelpeorganisasjonen CAREs canadiske avdeling.

Ødelagt

— Dette handler ikke bare om å dele ut vann og mat. Alt fra skoler til veinett må bygges opp igjen. Hele byer og landsbyer må gjenreises fra grunnen av, for alt som fantes på disse stedene, er ødelagt, sa Volway til nyhetsbyrået Reuters. Arbeidet med å få fram forsyninger gikk natt til torsdag fortsatt tregt, medga FNs nødhjelpskoordinator Jan Egeland.

— Akkurat i øyeblikket får vi gjort svært lite, sa han til mediefolk i New York.

— Det vil kanskje ta fra 48 til 72 timer før vi kan hjelpe de titusenvis av menneskene som ber om øyeblikkelig hjelp. Jeg tror nok frustrasjonen vil vokse i dagene og ukene framover, sa Egeland til Reuters.

Øyeblikkelig hjelp

Hjelpebehovet er enormt, og verden står overfor den største hjelpeoperasjonen noen gang. På vegne av FN ba Egeland torsdag om 790 millioner kroner til øyeblikkelig hjelp til Indonesia, Sri Lanka og Maldivene.

Ifølge Egeland skal 425 millioner kroner går til Sri Lanka, 243 millioner til Indonesia og 121 millioner til Maldivene.

Aller verst er situasjonen i Indonesia, der hele byer og alt liv som var der er utslettet. Ifølge Jan Egeland skal det holdes en giverlandskonferanse for bølgeofrene i Asia rett over nyttår. Han sa at det til nå er lovet over 220 millioner dollar (1,33 milliarder kroner) i nødhjelp til bølgeofrene, men mange av disse pengene går til andre organisasjoner enn FN.

Spydspiss

President George W. Bush kunngjorde at USA sammen med Australia, Japan og India vil stille seg i spissen for det internasjonale hjelpearbeidet. Egeland ønsket denne kunngjøringen velkommen i varme ordelag.

— Dette utfyller FNs arbeid på en glimrende måte, framholdt Egeland ifølge nyhetsbyrået AFP. Men mens det internasjonale hjelpemaskineriet langsomt begynner å fungere, har mange overlevende etter bølgekatastrofen fått hjelp i sitt eget nærmiljø.

Fortellinger om ekte neste- og nabokjærlighet har vært skinnende lyspunkter i det fortvilelsens mørke bølgekatastrofen har lagt over India. Det gir godt håp for gjenreisingen som nå forestår, sier bistandsarbeidere.