Undersøkelsen viser at stadig flere briter lever i "absolutt fattigdom", definert som et alvorlig fravær av grunnleggende menneskelige rettigheter.

— Det overrasket oss... Vi forventet å finne en liten gruppe, men ikke noe i nærheten av det antallet vi oppdaget, sa David Gordon, seniorforsker ved Universitetet i Bristol og én av dem som står bak rapporten.

— Vi var ikke klar over at så mange som har falt gjennom velferdsstatens sikkerhetsnett, har sunket ned i dyp fattigdom, sier Gordon..

Absolutt fattigdom er et begrep som innebærer mangel på mat, rent drikkevann, sanitærmuligheter, helse, bolig, utdannelse og informasjon.

9 prosent av britiske husholdninger har ifølge undersøkelsen en inntekt langt under det som trengs for å holde dem unna "absolutt fattigdom", mens 8 prosent har en inntekt som plasserer dem litt under grensen.

4 prosent, eller to millioner mennesker, opplyste at de selv eller deres partner hadde vært uten mat i løpet av siste år.

"Breadline - Europe" eller "Eksistensminimum-Europa" heter undersøkelsen som det har tatt to år å fullføre.

En av de andre forskerne bak rapporten uttalte torsdag at Storbritannia er et spesielt tilfelle i Europa. Peter Townsend, professor ved London School of Economics, sa at Storbritannia har redusert offentlige velferdskostnader for å kunne gi skattelettelser slik at bidragene til velferd nå ligger langt under hva som er vanlig i andre europeiske land.

De absolutt fattigste ble funnet blant aleneforeldre.NTB