Ennå vil ingen spå noe om hvor stor sluttregningen blir for tirsdagens angrep i New York. Men ødeleggelsene er så omfattende og konsekvensene så store at de samlede tapene vil bli enorme.

— Det er vanskelig å si akkurat hvor store skadene er, men det er ingen tvil om at dette er en av de største katastrofene forsikringsselskapene noen gang har opplevd.

Dette er sikkert forsikringsnæringens største menneskeskapte katastrofe, sier en forsikringsanalytiker til New York Times.

Dyrere enn "Andrew"

Historiens hittil største forsikringsoppgjør er på om lag 15 milliarder dollar, eller rundt 140 milliarder kroner etter dagens kurs.

Det var etter orkanen "Andrew" sine herjinger på den amerikanske østkysten i 1992. Nå kan erstatningsutbetalingene altså bli enda større.

Selve komplekset som utgjør World Trade Center (WTC) ble senest i vår verdsatt til drøye ti milliarder kroner. I tillegg er inventar, maskiner og utstyr for betydelige beløp ødelagt. Også de nærliggende bygningene ble påført omfattende skader. I tillegg kommer de to flyene som styrtet inn i tvillingtårnene.

Anslag viser at forsikringene, som dekker arbeidsgivers ansvar og de ansatte i bygningene, beløper seg til mer enn de materielle skadene på WTC og flyene til sammen, ifølge New York Times. I USA er terrorhandlinger dekket i disse forsikringene.

Store datamengder

De skadene som i tillegg kan summeres i dollar og cent er avbruddsforsikringer for de rundt 425 selskapene som hadde kontorer i WTC.

Men uansett forsikringer vil nok mange av selskapene få problemer som følge av tap av viktige medarbeidere, tapte kontrakter og tapt informasjon. Ufattelige mengder informasjon som var lagret på data har trolig gått tapt i katastrofen.

Flyselskapene får også store tap av inntekter fordi alle flyplassene i USA ble stengt. Det betyr at om lag 37.500 avganger fra og i USA blir kansellert per døgn. I tillegg kommer avganger fra utlandet til USA. Bare over nordatlanteren krysser det daglig rundt 1000 fly. Redningsarbeidet og opprydningen i etterkant vil også beløpe seg til store summer.

Hva det betyr at verdens viktigste børs, New York Stock Exchange, holder stengt i to dager er umulig å tallfeste. Men allerede onsdag var det flere som fryktet at den dempede aktiviteten kan virke negativt på amerikansk økonomi.

Menneskelige tap

Med flere tusen mennesker omkommet, både blant dem som jobbet i WTC og dem som deltok i redningsarbeidet, betyr det også et personlig tap for familie, venner og kolleger, et tap som ikke kan måles i penger.

I USA er det ikke uvanlig at dødsulykker fører til solide søksmål fra etterlatte mot personer, selskaper eller andre som på noen måte kan stilles til ansvar for ulykken. Foreløpig er det for tidlig å si om slike søksmål vil komme, og hvor store krav som eventuelt vil bli fremmet.