Også underleverandører til de to konsernene kan få krisestøtte fra staten.

Regjeringen varslet de nye støttetiltakene i en kunngjøring som ble sendt ut i Stockholm torsdag. Av de 28 milliardene skal 20 gis i form av garantier for lån i den europeiske investeringsbanken EIB øremerket omstilling til grønn teknologi.

Dessuten vil regjeringen gi fem milliarder til selskaper i bilbransjen som befinner seg i akutt økonomisk krise. De siste tre milliardene skal brukes til forskning og utvikling i bilsektoren, het det i kunngjøringen torsdag.

JONAS EKSTR?MER