Dette kan skyldes korrupsjon eller at oljen er smuglet ut av landet, skriver The New York Times.

Men det kan også dreie seg om overrapportering av den faktiske produksjonen, at det ikke produseres så mye olje som statistikken sier, heter det i en rapport fra den amerikanske riksrevisjonen GAO som blir offentliggjort til uken.

Ifølge rapporten, som avisa The New York Times har fått tilgang til, mangler det inntekter fra mellom 100.000 og 300.000 fat av Iraks offisielle dagsproduksjon på to millioner fat. I penger utgjør det mellom fem og 15 millioner dollar hver dag hvis man regner ut fra en oljepris på 50 dollar fatet.

Det betyr at mange milliarder dollar har forsvunnet – eller aldri eksistert – i løpet av de fire årene som er gått siden invasjonen av Irak i mars 2003.

The New York Times fikk rapporten fra et regjeringskontor som fikk tilsendt papirene for gjennomlesning. GAO selv nekter å kommentere opplysningene.

Mulig sabotasje

Rapporten kommer med alternative forklaringer i tillegg til korrupsjon og smugling som årsak til at pengene er forduftet. En UD-tjenestemann som jobber med energispørsmål, sier at det kan dreie seg om sabotasje mot oljeledninger eller mangelfull rapportering om oljeproduksjonen i Sør-Irak.

– Det kan også handle om tyveri, sier han til avisen og antyder at sjiamilitser kan stå bak.

– Råolje er ikke så lukrativt som raffinerte produkter, men vi utelukker ingen ting. Det kan tenkes at ulike sjiagrupper står bak, for å finansiere virksomheten sin. Det er bekymringsfullt dersom de bruker smuglerpenger for å sprenge amerikanske soldater i luften eller for å drepe sunnimuslimer, sier han.

Irakiske og amerikanske tjenestemenn har tidligere sagt at smugling av raffinerte produkter som gass og kerosen trolig koster Irak milliarder av dollar i tapte inntekter.

Stemmer ikke

Erik Kreil, en oljeekspert som jobber for den amerikanske regjeringen, sier at en analyse av den globale oljeproduksjonen peker i retning av at de offisielle tallene for Iraks oljeproduksjon ikke stemmer med den faktiske produksjonen.

– Enten produserer de mindre, eller så produserer de så mye som de sier de gjør, og i så fall er forskjellen helt og holdent ikke gjort rede for på noen av de stedene der vi mener vi burde finne det, sier han.

Uavhengige oljeanalytikere sier at et så stort avvik mellom påstått produksjon og de oppgitte inntektene tyder på at det enten drives omfattende smugling, eller at Irak ikke oppgir nøyaktige produksjonstall.