-Slutt på krigen er ikke det samme som at det blir fred. Fortsatt er det uklart om LTTE har overraskelser i bakhånd. Men slik krigen har utviklet seg siden i fjor sommer, tyder det meste på at regjeringshæren har et solid overtak.

Professor Kristian Stokke ved Universitetet i Oslo sier at et viktig spørsmål nå er om LTTE virkelig er militært nedkjempet. Vil det på restene av LTTE oppstå en ny geriljahær som kanskje vil ta i bruk i enda større grad terrorvåpenet, for å fremme tamilenes sak, eller er virkeligheten slik at regjeringen på Sri Lanka kan diktere betingelsene for fred?

-Det siste vil det neppe komme noe godt ut av, sier han i et telefonintervju under en mellomlanding i London på vei til Sri Lanka.

Mangler legitimitet

Stokke fremholder at det er få tamiler i nord som har den nødvendige legitimitet i egne rekker til å kunne være alle tamilers talsmenn i forhandlinger med regjeringen. Derfor kan det også bli vanskelig å få i stand en fredsavtale som sikrer varig fred.

-Tamilenes erfaring er at de vanskelig har oppnådd gode ordninger, uten at de har hatt LTTEs våpenmakt i ryggen.

-Hva tror du kommer til å skje når kampene avsluttes?

-Jeg er ikke optimist på tamilenes vegne. Men jeg regner med at regjeringen vil følge det samme mønsteret som på østkysten der det ble skrevet ut lokale nyvalg der lokale tamiler som ikke har støttet LTTE, ble plassert på valglistene. Jeg tror det kan være vanskelig å få på plass et lokalt selvstyre, som skal representere alle tamiler, med den nødvendige troverdighet.

-Det er et dystert bilde?

-Sri Lanka er et land som trenger mye optimisme. Men jeg tror at tamilenes fremtid er usikker, ikke minst fordi fred gjennom krig der seierherren dikterer betingelsene, ikke er det beste utgangspunkt for en varig løsning, sier professor Kristian Stokke.

Humanitær katastrofe

Tamilske talsmenn i Norge tar ofte i bruk begrepet ”folkemord” om det som har skjedd under fremrykkingen til regjeringshæren det siste halvåret.

Den tamilske befolkningen på flukt har stadig oftere kommet i kryssild mellom regjeringsstyrkene og Tamil-Tigrene, samtidig som de har manglet mat, rent vann, tilgang på behandling av helsepersonell og tak over hodet.

Norske bistandsarbeidere som fortsatt oppholdt seg i nærheten av krigssonen, bekreftet overfor BT at det er snakk om en humanitær katastrofe som det er vanskelig å se utgangen på.

Minst en halv million mennesker var før jul på flukt i et sperret område nord på øyen. Denne uken har minst 250.000 flyktninger søkt tilflukt i et område regjeringshæren hadde utpekt som ”sikkert område”. Det er på det rene at de her er beskutt med artilleri. Både regjeringshæren og Tamil-Tigrene skylder på hverandre, men det er på det rene at Tamil-Tigrene tidligere denne uken nektet personell fra FN og Røde Kors å frakte ut døde og sårede fra dette området. Sterke reaksjoner fra både FN og EU har bidratt til at transportene er kommet i gang, og det skal også ha kommet noen matforsyninger inn.

Minoritet

Tamilene utgjør ca. 10 prosent av befolkningen på Sri Lanka.

Med eget språk og egen religion — de fleste er hinduer - skiller de seg klart ut fra flertallet av landets innbyggere. Den største delen av tamilene har befolket den nordlige og østlige delen av Sri Lanka. Selv om kravet om en egen tamilstat har vært, og er, sterkt, har ikke minst de tamilene som bor i hovedstaden Colombo, vist stor evne og vilje til integrering i det singalesiske samfunnet.

LTTE ble lenge oppfattet som en separatist-/frigjøringsbevegelse, men er etter 2001 stemplet som en terrorgruppering. Det finnes ingen dokumenterbare bevis for forbindelser til al-Qaida, som regjeringen på Sri Lanka har hevdet. På den annen side er det kjent at Tamil-Tigre hadde opphold i PLOs treningsleire i Midt-Østen. Samtidig er det klart at LTTE ”fant opp” utstyr for selvmordbombere, lenge før det ble tatt i bruk andre steder.

PARADE: Regjeringshæren på Sri Lanka er i ferd med å knuse Tamil-tigrene. Bildet er fra en parademarsj tidligere i år. FOTO: REUTERS
STR/SRI LANKA