Lasse Nørgaard

Over 3000 militante muslimer i Indonesia har så langt meldt seg frivillig for å bli sendt til Midtøsten. Muslimene ønsker å hjelpe Palestina og Libanon etter de israelske angrepene. Hittil er over 200 frivillige sendt av gårde for å «ramme israelske mål».

De frivillige er blitt opptrent til blant annet selvmordsaksjoner, og formålet er å hevne den israelske aggresjonen mot Palestina og Libanon.

— Vi vil kun ramme vitale interesser for Israel og landene som støtter dem, sier Suiab Didu. Han er leder for Asean Muslim Youth Movement som står bak opptrening og utsending.

Militante grupper i Indonesia har også ved tidligere anledninger hevdet å ha sendt frivillige til ulike konflikter og land, men noen ganger har påstandene vært overdrevet. Likevel sier den australske ministeren, Joe Hockey, at hans regjering tar trusselen «svært, svært alvorlig» og at de vil komme til bunns i påstandene.

Vil fjerne USAs vetorett

Indonesia er verdens mest folkerike muslimske stat, men blir generelt betraktet som moderat. Likevel er det flere ekstreme religiøse bevegelser og partier i landet.

Den indonesiske regjeringens manglende initiativ i forhold til den israelske bombingen har også ført til gryende utilfredshet og frustrasjon.

Forrige fredag demonstrerte tusenvis av medlemmer av partiet Hizbut Tahrir og Asean Muslim Youth Movement i byene Surabaya og Bandung. De krevde blant annet at den indonesiske regjeringen skal foreslå å fjerne USAs vetorett i FNs sikkerhetsråd. I Bandung ble demonstrasjonene også brukt til å rekruttere flere frivillige til Midtøsten.

Forbereder fredsstyrke

Den indonesiske regjeringen har uttrykt forståelse for muslimenes frustrasjon, men oppfordrer folk til å hjelpe på andre måter, for eksempel gjennom å gi penger til hjelpeorganisasjoner.

På samme tid som de religiøse organisasjonene trapper opp sin kamp mot Israel, forbereder Indonesia sin deltakelse i en fredsbevarende styrke i Libanon.

Regjeringen har understreket at man ikke ønsker å delta i en multinasjonal styrke uten et klart mandat, som i sin tur kan bli dratt inn i konflikten. Men Indonesia vil gjerne stille soldater til rådighet for en fredsbevarende styrke under FN-mandat så snart en våpenhvile er på plass.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende