LASSE NØRGAARD

Over 3000 militante muslimer i Indonesia har meldt seg til å bli sendt til Midtøsten for å hjelpe Palestina og Libanon i krigen mot Israel. Flere enn 200 er allerede blitt sendt for å «ramme israelske mål».

Selvmordsaksjoner

De frivillige er blitt trenet iblant annet selvmordsaksjoner, og formålet er å hevne den israelske aggresjonen mot Palestina og Libanon.

— Vi vil kun ramme vitale interesser for Israel og de land som støtter dem, sier lederen av Asean Muslim Youth Movement, Suiab Didu, som står bak treningen og utsendingen.

Militante grupper i Indonesia har tidligere hevdet å ha sendt frivillige til forskjellige konflikter og land, men noen ganger har påstandene vært overdrevne.

Likevel sier en australsk minister, Joe Hockey, at hans regjering tar trusselen «meget alvorlig», og at de siste påstandene skal undersøkes til bunns.

Ekstreme bevegelser

Indonesia er verdens mest folkerike muslimske land, og mens det generelt blir betraktet som moderat, er det flere ekstreme religiøse bevegelser og partier i landet. Det er også stigende utilfredshet og frustrasjon over de israelske bombingene, og den indonesiske regjeringens manglende initiativ.

Fredag gikk tusenvis av medlemmene i partiet Hizbut Tahrir og Asean Muslim Youth Movement i demonstrasjoner i byene Surabaya og Bandung, og de krevde blant annet at USAs vetorett i FNs sikkerhetsråd blir fjernet.

I Bandung ble demonstrasjonen også brukt til å rekruttere flere frivillige til Midtøsten.

Fredsbevarende styrke

Den indonesiske regjeringen har sagt at den ikke vil hindre landets borgere i å reise til Midtøsten. Regjeringen har uttrykt forståelse for den frustrasjonen som er blant muslimer, men den har gjort oppmerksom på at det er andre måter å hjelpe, for eksempel å gi økonomiske bidrag til hjelpeorganisasjonene.

Indonesia er samtidig i ferd med å forberede deltakelse i en fredsbevarende FN-styrke i Libanon. Regjeringen har understreket at man ikke ønsker å delta i en multinasjonal styrke med uklart mandat, som kan risikere å bli dratt inn i konflikten. Men man vil gjerne stille soldater til rådighet for en fredsbevarende styrke under et FN-mandat, når en våpenhvile er på plass.