– Rødstrupe og svarttrost har begge vært regnet som trekkfugler, men overvintrer nå stadig oftere og er blant de vanligste vinterfuglene mange steder i landet, sier generalsekretær Inge Hafstad i Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

Foreningen gjennomførte den siste helgen i januar en landsomfattende telling av hagefugler i samarbeid med søsterforeningene i Danmark, Sverige og Finland. En av målsettingene var å sette søkelys på hvordan et varmere klima endrer artssammensetningen for fugler som overvintrer i Norge – og Norden.

– Vi må følge utviklingen over flere år før vi kan si noe sikkert om endringene, men tendensene er allerede interessante og tellingen ga også noen overraskende observasjoner, sier Inge Hafstad.

Eksotisk gjest – Der er en stillits!

Vi er med Anders Bjordal fra Myrdalsskogen i Åsane til landstedet i Kyrkjevegen i Alversund. Han var en av deltagerne i landstellingen og bruker store deler av sin fritid på fugler.

– Om vinteren fôrer jeg jevnlig både hjemme og på landstedet. Det går på det meste med 200 kilo solsikkefrø, forteller han og griper etter kikkerten.

Hjemme er det stille i hagen etter at en spurvehauk nylig slo ned og drepte en svarttrost. Men i Alversund er det yrende liv i busker og trær og på bakken under en fôringsautomat får Anders plutselig øye på en eksotisk gjest som var en av overraskelsene i fugletellingen.

Rød ansiktsmaske Stillits er en fink og er en av de vakreste småfuglene. Den er lett kjennelig på sitt hvite og svarte hode med rød ansiktsmaske og brede gule vingebånd.

Fuglen er et svært vanlig syn på kontinentet og i Storbritannia. Den hekker i Norge hovedsakelig rundt Oslo-området og oppholder seg om vinteren for det meste i kyststrøkene i Sør-Norge.

Stillits er tidligere observert i Rogaland og Bømlo og flokker av de omstreifende fuglene har nå søkt lenger nordover, kanskje lokket av den milde vinteren. Seks av 18 av stillits-observasjoner den siste helgen i januar kom fra Hordaland.

– Stillits har et litt langt og smalt nebb og er en utpreget frøspiser. Hvis observasjonene i Hordaland har med endringer av klima å gjøre, kan det skyldes mildere vintre hvor frøene ikke blir gjemt under snø eller endringer i floraen med mer mat som passer for denne arten. Hovedretten er forresten tistelfrø, sier Eli Sørensen, leder i Bergen lokallag av Norsk Ornitologisk Forening.

Generalist Utenom stillits ses nå også grønnfink og grønnsisik stadig oftere på våre kanter, men her som andre steder i landet skal det noe til å overgå kjøttmeisen, den klart mest utbredte hagefuglen i Norge.

– Kjøttmeisen er det vi kaller en generalist. Den er robust og godt tilpasset vinterværet. Den søker også til mennesker og er flink til å utnytte det vi omgir oss med av mat, sier Inge Hafstad.

Høyt på listen over hagefugler finner vi også vår alles skjære – eller skjor. Den har nok ikke samme «goodwill» blant menneskene som kjøttmeisen. Men skjoren er definitivt kommet for å bli og opptrer med den mest selvsagt frekkhet – som sikkert mange hageeiere kan bevitne.

Bjørn Erik Larsen