Politibetjent Stacey Koon og politikonstabel Laurence Powell risikerte ti års fengsel og 250.000 dollar i bot, men den føderale dommeren mente at mange av slagene de påførte King i mars 1991 kunne forsvares.

Mishandlingen av King ble filmet med videokamera av en amatørfotograf og vakte internasjonal avsky. Men en jury i Simi Valley nord for Los Angeles frikjente i april i fjor alle de fire hvite politmennene som sto tiltalt for ugjerningen.

Avgjørelsen utløste de verste raseopptøyene i USAs historie, med 54 drepte, 2.000 skadde og materielle ødeleggelser for over 1 milliard dollar.

Enstemmig jury

Kort etter ble de fire politimennenes sak prøvd for en føderal domstol, og juryen slo som enstemmig fast at Koon og Powell brukte urimelig sterk vold mot Rodney King da de arresterte ham.

De to andre tiltalte, Theodore Briseno og Timothy Wind, ble frikjent for tiltalen om krenkelse av Kings borgerrettigheter.

Powell og Koon var mest aktive i mishandlingen, og Koon hadde dessuten en vesentlig del av ansvaret for episoden som høyest rangerende polititjenestemann. Los Angeles så ut til å godta dommen, i hvert fall kom det ikke til nye opptøyer.

TV-tale

Etter at onsdagens straffeutmåling var kunngjort, talte borgermester Richard Riordan på fjernsyn. Han ba folk forholde seg i ro, og lovet å arbeide for at Los Angeles skal være en trygg og fredelig by med vennlige myndigheter.

Alle tilgjengelige politifolk i Los Angeles var på vakt onsdag i håp om å demme opp for eventuelle nye opptøyer.

I løpet av høringen foran straffeutmålingen sa dommeren John Davies at politifokene i begynnelsen av aksjonen hadde full rett til å slå fordi King motsatte seg arrest etter en biljakt. Slagene ble først lovstridige da King hadde sluttet å bevege seg, og politifolkene fortsatte å svinge batongene, mente han.

Fikk alvorlige skader

De slagene som påførte King alvorlige skader i hodet og ansiktet, faltifølge Davies før politifolkene forbrøt seg mot loven, og kunne derfor ikke tas hensyn til under straffeutmålingen. Dessuten har ingen av de dømte tidligere vært i konflikt med loven. De er familiemenn som ikke utgjør noen trussel mot samfunnet.

Av den grunn nektet Davis å følge påstanden om fra fem til sju års fengsel. Han unnlot også å innkreve bøter og å pålegge Koon og Powell å betale skadeerstatning til King.

Rodney King var ikke til stede i rettssalen onsdag.

Fra BTs teksarkiv 6. august 1993