– Jeg fikk mitt første lån på 250 pund (rundt 290 kroner) for seks år siden, og det gjorde at jeg kunne utvide grønnsakhandelen min og tjene mer penger, sier Hanem Shaban på Imbaba-markedet i Kairo.

Pengene hun tjener gjør at hun har råd til å betale skolegang for sine fire sønner.

16.000 egyptiske kvinner mottar nå mikrokreditt for til sammen 11,7 millioner kroner fra Solidaritetsprogrammet, en organisasjon som ble dannet i 1996 og som har samarbeidet med Grameen Bank de siste tre årene. Grameen Bank delte i år Nobelprisen sammen med Muhammad Yunus fra Bangladesh, som startet Grameen-prosjektet.

Kvinner

– Alle lånene våre går til kvinner, fordi i Egypt er det vanligvis utearbeidene kvinner som tjener penger til mat på bordet. I svært fattige samfunnslag kunne vi ikke ha garantert at pengene går til familien hvis de ble gitt til mannen, sier Maha Antar på vegne av Solidaritetsprogrammet.

Organisasjonen er liten, med bare 100 ansatte i seks forskjellige kontorer i de fattige delene av Kairo. Den gir mikrokreditt på mellom 290 og 4.700 kroner til en årlig rente på 2,5 prosent.

– Tilbakebetalingsgraden er 100 prosent, sier Antar.

Programmet gir lån til grupper av kvinner som er knyttet sammen gjennom vennskap eller fordi de er slektninger eller naboer og derfor kan hjelpe hverandre.

Større lån

Når kvinnene betaler tilbake lånene, har de rett til å få enda større lån, sier Antar. For å få det første lånet må man være minst 18 år gammel og kunne bevise at hun forstår hva det innebærer å ta opp et slikt lån.

– Hvis en kvinne som mottar et mikrokredittlån ikke kan vise at prosjektet hennes utvikler seg, da slutter vi å hjelpe henne, sier Hisham al-Said, en annen av Solidaritetsprogrammets talspersoner.

Kvinnene bruker pengene til å starte alt fra skreddervirksomhet til matforretninger.

Hektisk aktivitet

I organisasjonens kontor i Imbaba er det hektisk aktivitet hele dagen. 23 år gamle Amal Mohammad forbereder seg på en ny dag. Hun samler sammen informasjon fra kvinner og deres familier om deres saker og behov.

– Annenhver uke betaler kvinnene tilbake en del av lånet. Jeg oppmuntrer dem ved å fortelle at hvis de fortsetter å betale i tide, vil de ha en bedre mulighet for å få et enda større lån, sier hun.

Grameen Bank («Landsbybanken») som gir lån til fattige i Bangladesh, for det meste til jordløse familier på landsbygda, har samarbeidet med den egyptiske organisasjonen siden 2003. I fjor lånte Grameen Bank 2,7 millioner kroner til Solidaritetsprogrammet.

Den egyptiske organisasjonen får resten av pengene som trengs fra rike private givere og gjennom bevilgninger fra den egyptiske staten.

Maha Antar håper at Solidaritetsprogrammet om fem år vil ha åpnet ytterligere 20 kontorer og ha hjulpet ytterligere 100.000 egyptiske kvinner med lån for 84 millioner kroner.