— Antitrustavdelingen i Justisdepartementet har i dag informert Microsoft om at departementet i rettsforhandlingene ikke vil kreve at selskapet deles opp, sa departementet i en kunngjøring torsdag.

Justisdepartementet ønsker heller ikke å forfølge anklagen om at Microsoft har misbrukt sin markedsmakt slik at Internet Explorer er blitt knytt til operativsystemet Windows.

Men akkurat på dette punkt er det ikke sikkert at Microsoft går fri. En ny dommer, Colleen Kollar-Kotelly, har saken. Hun har bedt partene rapportere om hvor de står innen 14. september og har innkalt til møte 21. september.

Kollar-Kotelly vil holde høringer for å avgjøre hvilke tiltak som må til for å forhindre at Microsoft utnytter sin dominans til å eliminere fri konkurranse.

Men fra Justisdepartementet virker det ikke som Microsoft har noe å frykte.

Dette er en total helomvending i forhold til Clinton-administrasjonen. Den gang var justismyndighetene en aggressiv pådriver for å straffe og dele opp Microsoft, som før nedturen på it-sektoren var verdens mest verdifulle selskap.