Den amerikanske romfartsorganisasjonen begynte kartleggingen av Mars i 1999. Sonden har allerede skaffet mer informasjon om planeten enn alle tidligere prosjekter. Resultatene inneholder blant annet indikasjoner på at Mars kan ha inneholdt vann.

I løpet av de neste 14 månedene vil Nasa-sonden brukes i ytterligere vitenskaplig arbeid, som speiding etter landingssteder for fremtidige operasjoner.

Mars Global Surveyor ble skutt opp i November 1996.(Origo)