Grenseovergangen mellom den greskkontrollerte og den tyrkiskkontrollerte delen av byen ble åpnet for fotgjengere torsdag.

Ledragata i Nikosia har vært sperret i 45 år. Den ble åpnet i en seremoni med deltakelse av representanter for FN og begge sider av den delte øya.

Gresk-kypriotene fjernet en betongmur i mars i fjor og erstattet den med et midlertidig metallgjerde. Tyrkiskkypriotene fjernet en mer permanent mur på sin side av den FN-kontrollerte «Grønne linjen» som deler øya i 2005.

Reuters/Scanpix